ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Καμπύλης: Συνεχίζουμε να διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο πόρο ώστε να βελτιώνεται η καθημερινότητα των δημοτών μας

Αυγούστου 09, 2022 0
Καμπύλης: Συνεχίζουμε να διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο πόρο ώστε να βελτιώνεται η καθημερινότητα των δημοτών μας
Σε ακόμη μία διακήρυξη προχώρησε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας. Πρόκειται για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» προϋπολογισμού 159.313.84€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.
Π.Α. (24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Το έργο αφορά σε εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενων δημοτικών δρόμων και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Κοινότητες Μελιγούς, Κορακοβουνίου, Καστάνιτσας, Πραστού, Αγίου Πέτρου και Καστριού. Όλες οι θέσεις που θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω εργασίες, βρίσκονται εντός ορίων οικισμού.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά «Συνεχίζουμε με μία ακόμα διακήρυξη ενός έργου που αφορά σε τσιμεντόστρωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δημοτικών δρόμων. Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης προχωράμε στην βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και παρέχουμε ασφάλεια στην προσβασιμότητα και στην μετακίνηση των κατοίκων. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο πόρο ώστε να βελτιώνεται η καθημερινότητα των δημοτών μας».

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr