Αναβλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο απουσίαζαν οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης (video)

Δεκεμβρίου 09, 2019

Η απουσία τριών παρατάξεων (Σμυρνιώτη, Παυλή και Τσιαμούλου) είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρξει απαρτία και να αναβληθεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τρίπολης, το βράδυ της Δευτέρας στο Πνευματικό Κέντρο.

Από τις τρεις αυτές παρατάξεις, παρούσα ήταν μόνο η Δώρα Μπρακουμάτσου. Απών, για προσωπικούς λόγους, ήταν και ο Κώστας Κατσαφάνας.

Με κοινή γραπτή ανακοίνωσή τους, οι τρεις παρατάξεις αναφέρουν...

ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ  , ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ , ΤΡΙΠΟΛΗ- ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ  ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρίπολη 09.12.2019

ΠΡΟΣ:  Την κα Πρόεδρο του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,

 Σας γνωρίζουμε ότι αναγκαζόμαστε να μην προσέλθουμε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο που μεταξύ των προς συζήτηση θεμάτων περιλαμβάνεται και η Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του 2020 για τους παρακάτω λόγους:

  1. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε δημόσια δέσμευση από την παράταξη του κ. Δημάρχου για συζήτηση μεταξύ των παρατάξεων πριν την κατάθεση του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος αυτό δεν έγινε.
  2. Αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε με το υπ’ αριθ. 36344/22.11.2019 έγγραφό μας  στοιχεία από την Τεχνική Υπηρεσία για να συντάξουμε εναλλακτική πρόταση Τεχνικού Προγράμματος  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.4623/2019.
  3. Με έκπληξη λάβαμε στις 04.12.2019 πρόσκληση για το σημερινό συμβούλιο που συμπεριλαμβάνει ως θέμα και την Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του 2020 που αποφάσισε ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή στις 27.11.2019(!).
  4. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδρίασε στις 06.12.2019 – μετά την  κατάρτιση και έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή και την αποστολή της πρόσκλησης για το σημερινό συμβούλιο   του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος - με διαδικασία που πέραν του ότι έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 που προβλέπουν τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητές της αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή ως διακοσμητικό όργανο.
  5. Τα στοιχεία που ζητήσαμε από την Τεχνική Υπηρεσία με το υπ’ αριθ. 36344/22.11.2019 έγγραφό μας μας εδόθησαν στις 06.12.2019, μετά την αποστολή της πρόσκλησης για το σημερινό συμβούλιο, γεγονός που αποτελεί εμπαιγμό για το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Κατόπιν των ανωτέρω καθώς επίσης και για το γεγονός ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συναινέσουμε σε διαδικασία υπερψήφισης ενός Τεχνικού Προγράμματος που συντάχθηκε κατά τρόπο πρόχειρο και χωρίς τον απαιτούμενο διάλογο με τους θεσμικούς φορείς όπως οι Πρόεδροι και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων του Δήμου μας, σας καλούμε να μη ξαναφέρετε το θέμα σε Δημοτικό Συμβούλιο πριν σας καταθέσουμε εναλλακτική πρόταση.

 Αυτή την εναλλακτική πρόταση – παρά το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκαν με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής οι προβλεπόμενες στο άρθρο 208 του Ν. 3463/2006 χρονικές δεσμεύσεις για την σύνταξη και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος 2020 - δεσμευόμαστε να την έχετε σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε απρόσκοπτα να προχωρήσουμε και στη σύνταξη και ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2020.

Για τις Δημοτικές Παρατάξεις

ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ  -  Σμυρνιώτης Ιωάννης

ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ  - Παυλής Δημήτριος

ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  - Τσιαμούλος Νικόλαος

Comments powered by CComment

© 2020 All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr